atžadinti

atžadinti
atžãdinti tr.; S.Dauk 1. pažadinti, prižadinti: Nekėlė anie dar patys, negalia atžãdinti nėkaip, ir gana Lk. Aš juntu slabnu, slabnu, ir užmigau, antro[je] dieno[je] muni atžãdino Akm. 2. atgaivinti: Kunigas pagaliau atžadino jį .refl. atsipeikėti, žadą atgauti: [Turtuolis] mato didelę ugnį ir parsigando. Iš to parsigandimo atsižadino BsPII17(Tl). 3. refl. SD1110, SD2, N atsiliepti, atsišaukti, atsakyti: Jei tik vienas vilkas užkauks, tuoj klausyk – atsižadina jau antras trečias ir, žiūrėk, jau visa ruja atsižadina Kpč. Ale, šuoj atsižãdis tau, išgirdęs vilką Lp. | Vis būt atsižãdinęs (žodį kokį, blogą ar gerą, atsakęs) Lp. 4. refl. tr. nuraminti, prisikalbinti, prisigerinti: Šitoks šuva lazdos nebijo, o atsižãdint vėl neatsižãdinsi Trgn. ^ Šunį gali atsižãdint, o žmogaus, matai, neatsižãdinsi Trgn. \ žadinti; apžadinti; atžadinti; dasižadinti; įžadinti; išžadinti; nužadinti; pažadinti; peržadinti; pražadinti; prižadinti; sužadinti; užžadinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apžadinti — apžãdinti tr. 1. KŽ pažadėti: Jis apžãdino ligonį į atlaidus leisti, vežti J. 2. N pagydyti, paveikti burtažodžiais, užkalbėti: Apžadinu šunis B. žadinti; apžadinti; atžadinti; dasižadinti; įžadinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasižadinti — ×dasižãdinti (hibr.); D.Pošk prisibudinti. žadinti; apžadinti; atžadinti; dasižadinti; įžadinti; išžadinti; nužadinti; pažadinti; peržadinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžadinti — išžãdinti tr. Rtr, Š, BŽ466, NdŽ, KŽ 1. BŽ21 pabudinti iš miego, pažadinti: Petras išžadino jį ketvirtą valandą rš. ║ visus pabudinti: Išžadino miegojusius draugus rš. ║ refl. pabusti: Anksti rytą išsižadinęs Db. | prk.: Riauba niekaip negali… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužadinti — nužãdinti tr. 1. KŽ pažadinti. 2. NdŽ pralinksminti, nuraminti, nutildyti: Niekap negaliu to vaiko nužãdyt Alk. Reikės man ji (močiutė) nužadinti, o tai sunkus ir nesmagus daiktas Ašb. Paukštė tau skriaudą gal didelę nepadarys, o mane ne sykį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažadinti — pažãdinti ( yti; Q35,658) Rtr, KŽ, DŽ1 1. tr. D.Pošk, S.Dauk, N, M, L, LL149, NdŽ pabudinti, iš miego prikelti: Miegtantį pažãdink, kad atsikeltum J. Kiek aš miegojau, atejo tėvelis i pažãdino Krt. Jei kas ateis, pažãdysi mane Pns. Vakar mane …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržadinti — tr.; SkŽ181 tech. iš naujo sužadinti, paskatinti veikti. žadinti; apžadinti; atžadinti; dasižadinti; įžadinti; išžadinti; nužadinti; pažadinti; peržadinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražadinti — pražãdinti tr. 1. J, NdŽ pažadinti, prižadinti: Jis pražãdindavo šeimyną J. ^ Putino zalatino, merga medžią pražadino (ratelis, verpstė) LTR(Slk). 2. paraginti, paskatinti: Klebonas … mergaites po ūlyčias rašyt mokyties paakvatijo, …… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižadinti — prižãdinti tr. Rtr, KŽ, DŽ1 1. D.Pošk, NdŽ, Škn prikelti iš miego, pribudinti: Vos akis užmerki, ir jau vėl prižadina I.Simon. Prižãdins muni sekmadienį rytais pirm saulės Yl. Rytmetė[je] mama prižãdys to vaiko linguoti Vvr. Valios mergelė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužadinti — sužãdinti tr. Rtr, KŽ, DŽ1; S.Dauk 1. NdŽ visus prikelti iš miego: Neįprastas šūvis seniai jau buvo sužadinęs gyventojus J.Sav. Sužadino visus, ale jau buvo neb laikas: jau[ja]s jau buvo pusdegis VoL319(Šv). Kas mašinavoja, tas turi sužadinti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžadinti — užžãdinti tr. 1. NdŽ energingai pažadinti. 2. refl. Q556 įsipareigoti, pasižadėti. 3. pakerėti, užburti: ^ Kaip užžãdytas aš čia stovėjau MitI73(Klp). žadinti; apžadinti; atžadinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”